*English translations are provided after every few sentences or so! I wanna practice writing in Vietnamese because I haven’t in a veeeery long time. By the way, it took me foreeever to write in Vietnamese. Getting the proper characters in and all.

Xin chào các bạn! Ngày hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi xung quanh thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Trời ở đay rất là đẹp nhưng mà khung khí rất là nóng.

–Hello, my friends! Yesterday was my first time touring around Da Nang city. The skies here are very nice but the air is super humid.

Khi thức dạy thì ba, mẹ, Bác Phụng, và tôi đi xuống lầu đẻ ăn sáng. Bún bò Huế ở đay là dể nhìn không ngon bằng ở nhà.

–After waking up, my mom, dad, auntie Kim, and I went downstairs to eat breakfast. The “bun bo hue” here is obviously not as good as the one made back at my home (cuz my mom made it!)

Bên trái là bún bò Huế và bên phải là cơm chiên với rau sống.

–To the left is bun bo hue and to the right is friend rice with salad.

jk

Ti, đay là bánh bèo của người Huế. Cái bánh bèo của Mỹ Hạnh là từ miền Trung tới.

–Victoria, this is “banh beo” from the Hue region of Vietnam. At the restaurant, My Hanh, their “banh beo” is from a different region.

jk

Thêm hình nữa…đang trên đường đi tới “Trường Thánh Tâm” (bay giờ gọi là “Trường Trưng Vương”).

–More photos here…on our way to “Thanh Tam” School (now it is called “Trung Vuong” School)

j

j

j

Đã tới rồi! Mẹ với Bác Phụng lại thâm trường cũ.

–We have arrived! My mom and auntie Kim are back to visit their old school.

j

j

j

j

j

j

j

j

Nhà của Dỳ Yên.

–Where auntie Yen lives.

j

j

Khi nhìn ra cửa sổ của Dỳ Yên.

–Looking out the window of auntie Yen’s house.

Chi Loi va Anh Dung luc khi tre

Chị Lợi với Anh Dũng lúc khi trẻ.

–Cousin Loi and Couin Dung, back when they were teens.

j

j

Khi tôi lần đầu thử nước mía ở Việt Nam–thiên đường!!

–When I took a sip of sugarcane juice–heaven!!

j

j

Khi ngũ trưa từ 1-5 pm, mặt trời đã sấp lặng ròi.

–When I took a nap from 1-5 pm, the sun was almost setting.

j

j

j

j

Mặt trời lặng thì người cũng đói luôn. Chung tôi đi ăn ổ “Madame Lân”.

–The sun setting signals my tummy to start emptying out and get hungry! We ate at “Madame Lan” restaurant.

j

j

Nước dừa – không có muòi vị máy

–Coconut juice – doesn’t have much flavour

j

Bánh bèo – tạm được

–Banh beo – okay

j

Bánh xèo -tạm được

–Banh xeo – so so

j

Gỏi xoài – rất ngon

-sour unriped mango – really good!!

j

Bạn mới của tôi, Em Phương, dẫn tôi đi khấp phố bằng xe Honda. Chúng tôi đi lên cầu rồng.

–My new friend, Phuong, drove me around town with her Honda (scooter/mini motorcycle). We went on the “dragon bridge”.

Dui cua con rong.

Đui cũa con rồng.

–The tail of the dragon.

dau cua cau rong

Đầu của con rồng.

–The head of the dragon.

cau khac

Cầu khác.

–A different bridge.

Bay giờ khi về là người đã rã rời. Giờ tới ăn tối ở trong phòng.

–When I got back to the hotel, my body was very worn out. Time for some midnight snack in the hotel room!

Nhan!!

Nhãn!!

–Longan

Advertisements